• 0212 803 71 09
  • 0212 803 71 10

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Kentsel dönüşüm ülkemiz için kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bu mecburiyetin temel nedenleri;

  • Yerleşim birimlerinin önemli bir kısmı 1. Derece deprem kuşağında olması,
  • Yapı yapma esas ve yönetmeliğinden yoksun gecekondu ve/veya gecekondu statiğinde derme çatma, mimari estetikten, kentsel planlamanın gerek ve ihtiyaçlarından yoksun apartmanlardan oluşan büyük bir yapı stoğu oluşmuştur.
  • Ülkemizdeki müteahhitlik kültürü, yetersiz denetim, yanlış hammadde kullanımı, eğitim altyapısı olmayan işçilik ve buna bağlı olarak bir çok teknik uygulama hatası içeren yapı ömürlerinin dolmuş olması

Kentsel dönüşüm için kanunlar düzenlenmiş ve teşvikler verilmektedir. Ancak bu yeni düzende yapılan yeni yapılar, gerçek anlamda bir denetime tabi midir?, gerçekten olması gereken standart ve kalitede mi üretilmektedir? Yeni yapılarda estetik değerler nispeten gelişmiş olsa da, görünmeyen mühendislik hizmetleri bilinçli ve yeterli midir? Yoksa, mal sahiplerinden kaynaklı yüksek arsa maliyetleri ve yüksek kar hedefi olan müteahhitler için bu konu önceliğini kaybetmiş midir?

Güneşten YY, Profesyonel mühendislik temelinde tam denetimli bir yapı değişimini tavsiye eder ve destekler. Binaların gerçek anlamda deprem yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için tüm tarafların sorumluluklarını takip etmeleri noktasında aktif ve global bir kalite standardını esas alır. Bu öncelikli hedefi korurken, aynı zamanda inşaatın gerçek maliyetleri ile gerçekleşmesi ve yüksek müteahhitlik kazançlarından bağımsız bir yapılanma ile binanızın olması gerektiği şekilde inşa ve teslimini sağlayacak şekilde mühendislik hizmeti verir.

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Kentsel dönüşüm ülkemiz için kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bu mecburiyetin temel nedenleri;

  • Yerleşim birimlerinin önemli bir kısmı 1. Derece deprem kuşağında olması,
  • Yapı yapma esas ve yönetmeliğinden yoksun gecekondu ve/veya gecekondu statiğinde derme çatma, mimari estetikten, kentsel planlamanın gerek ve ihtiyaçlarından yoksun apartmanlardan oluşan büyük bir yapı stoğu oluşmuştur.
  • Ülkemizdeki müteahhitlik kültürü, yetersiz denetim, yanlış hammadde kullanımı, eğitim altyapısı olmayan işçilik ve buna bağlı olarak bir çok teknik uygulama hatası içeren yapı ömürlerinin dolmuş olması

Kentsel dönüşüm için kanunlar düzenlenmiş ve teşvikler verilmektedir. Ancak bu yeni düzende yapılan yeni yapılar, gerçek anlamda bir denetime tabi midir?, gerçekten olması gereken standart ve kalitede mi üretilmektedir? Yeni yapılarda estetik değerler nispeten gelişmiş olsa da, görünmeyen mühendislik hizmetleri bilinçli ve yeterli midir? Yoksa, mal sahiplerinden kaynaklı yüksek arsa maliyetleri ve yüksek kar hedefi olan müteahhitler için bu konu önceliğini kaybetmiş midir?

Güneşten YY, Profesyonel mühendislik temelinde tam denetimli bir yapı değişimini tavsiye eder ve destekler. Binaların gerçek anlamda deprem yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için tüm tarafların sorumluluklarını takip etmeleri noktasında aktif ve global bir kalite standardını esas alır. Bu öncelikli hedefi korurken, aynı zamanda inşaatın gerçek maliyetleri ile gerçekleşmesi ve yüksek müteahhitlik kazançlarından bağımsız bir yapılanma ile binanızın olması gerektiği şekilde inşa ve teslimini sağlayacak şekilde mühendislik hizmeti verir.

Telif Hakkı © 2017 Güneşten Yapım Yönetim Hizmeleri . Tüm hakları saklıdır.

Telif Hakkı © 2017 Güneşten Yapım Yönetim Hizmeleri . Tüm hakları saklıdır.